Khac phuc mot so loi Blogspot thong dung

Khắc phục một số lỗi Blogspot thông dụng 1) Lỗi dồn Widget lỗi blogspot cách khắc phục    thêm clear:both; như hình chuyển hướng sang tranag... Read More

Tạo sitemap (sơ đồ) cho blogspot theo phong cách chuyên nghiệp

Sitemap  (sơ đồ)   một từ ngữ không quá xa lạ. Nhưng các bạn phải phân biết cho rõ nhé  Sitemap mà các bạn gửi lên Google webmasters hay Bin... Read More