Airdrop - Hướng dẫn nhận 100 token XTM mạng xã hội Torum | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Link đăng ký https://www.torum.com/signup?referral_code=haquanghop
đăng ký xong anh em xác thực email (SDT đang lỗi)
xong anh em vào link này làm aridrop https://peakd.com/torum/@torum/torum-private-beta-airdrop-program

Airdrop này đủ điều kiện cho bất kỳ người dùng TORUM.
Phần thưởng cho phát sóng này: 100 XTM

Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có tài khoản TORUM trước khi tham gia chương trình phát sóng này.

Bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách sử dụng:

 • liên kết lời mời của bất kỳ người dùng beta riêng tư hiện có hoặc
 • liên kết này: ttps://www.torum.com/signup?referral_code=haquanghop

Cách lấy:

 1. Tham gia máy chủ Discord của chúng tôi: https://discord.gg/zNws6Cn
 2. Thích hoặc theo dõi chúng tôi trên một trong hai kênh sau
  Facebook: https://www.facebook.com/torum.official
  Twitter: https://twitter.com/torum_official
  Reddit: https://www.reddit.com/r / torumtech /
 3. Chia sẻ hoặc Tweet lại:
  Facebook: https://www.facebook.com/torum.official/photos/p.143836493999284/143836493999284/ (Phải đặt thành công khai)
  Twitter: