Airdrop - Hướng dẫn nhận 100 token XTM mạng xã hội Torum dự án 30/7 kết thúc | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Bước 1. Đăng ký web
Link đăng ký: https://www.torum.com/signup?referral_code=hangianghd2020
1. Xác minh email và xác minh số điện thoại qua Whatapp ( Không được bỏ qua nhé làm sau )
Bước 2. Vào form làm nhiệm vụ.
Link đăng ký: https://peakd.com/torum/@torum/torum-private-beta-airdrop-program

 1. Tham gia máy chủ Discord của chúng tôi: https://discord.gg/zNws6Cn
 2. Thích hoặc theo dõi chúng tôi trên một trong hai kênh sau
  Facebook: https://www.facebook.com/torum.official
  Twitter: https://twitter.com/torum_official
  Reddit: https://www.reddit.com/r / torumtech /
 3. Chia sẻ hoặc Tweet lại:
  Facebook: https://www.facebook.com/torum.official/photos/p.143836493999284/143836493999284/ (Phải đặt thành công khai)
  Twitter: