Buterin muốn tăng tốc công việc trên Ethereum 2.0 | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Vitalik Buterin, người tạo và đứng đầu của loại tiền điện tử lớn thứ hai bằng vốn hóa và phổ biến, đã yêu cầu nhóm phát triển tăng tốc công việc trên Ethereum 2.0.

buterin-wants-to-speed-up-work-on-ethereum-20[1].jpg

Tăng tốc độ

Buterin tin rằng cần phải chuẩn bị các khách hàng Ethereum 2.0 càng sớm càng tốt và kiểm tra chúng trong điều kiện thực tế. Ông đã viết về điều này trên trang web Reddit.