Discuss - Cách chọn mức đòn bẩy và phân biệt giữa phương thức ký quỹ cố định và phương thức ký quỹ chéo | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Cách chọn mức đòn bẩy và phân biệt giữa phương thức ký quỹ cố định và phương thức ký quỹ chéo

Bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn giao dịch Futures/Swap, và cũng giới thiệu sự khác biệt về hai sản phẩm này, bạn đã đọc bài viết của mình chưa? Bài này sẽ chia sẻ cách chọn mức đòn bẩy và phân biệt giữa phương thức ký quỹ cố định và phương thức ký quỹ chéo, điều này liên quan trực tiếp tới lợi nhuận và rủi ro kiếm tiền của bạn.

Bạn đã biết ký quỹ và đòn bẩy là gì chưa?
Ở bên phải (trong ảnh), chúng ta có thể nhấp để chọn phương thức ký quỹ và đòn bẩy. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, bạn có thể sử dụng nhiều lần số tiền so với vốn để giao dịch và tạo ra nhiều lợi nhuận, nhưng nó cũng kèm theo rủi ro cùng một lúc.

1596446356007.png

Nguồn:OKEx​

Khi sử dụng đòn bẩy cho giao dịch tương lai, người dùng nên đặt một số tiền nhất định làm tài sản thế chấp. Nó được gọi là ký quỹ.
Lợi nhuận được ghi bằng tiền điện tử cơ sở trong giao dịch có ký quỹ. Đối với giao dịch ký quỹ USDT, tỷ suất lợi nhuận được tính bằng USDT (xem hợp đồng hàng quý BTCUSDT bên dưới).

Trong giao diện giao dịch, chúng ta có thể đặt mức đòn bẩy bằng cách nhập số trực tiếp hoặc cuộn thanh theo chiều ngang để chọn một mức. Hệ thống sẽ tính giá trị tối đa của vị trí của bạn (đơn vị = BTC hoặc số lượng hợp đồng) dựa trên mức đòn bẩy và số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế lệnh của bạn.

1596446625702.png

Nguồn:OKEx​

*Lưu ý những tình huống có khả năng xảy: nếu bạn tăng đòn bẩy, nếu số lượng hợp đồng có sẵn tối đa (BTC) my trading fees

Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu làm thế nào để tính toán ký quỹ? (sự khác biệt giữa phương thức ký quỹ cố định / phương thức ký quỹ chéo)
OKEx cung cấp hai chế độ ký quỹ, cụ thể là chế độ ký quỹ chéo và chế độ ký quỹ cố định. Sau khi chọn chế độ ký quỹ, nó chỉ áp dụng cho loại hợp đồng và tiền điện tử cơ sở mà bạn đã chọn trên trang, trong khi các hợp đồng và tiền điện tử khác vẫn không bị ảnh hưởng. (Lưu ý: chúng tôi cung cấp bốn loại hợp đồng: future coin, swap coin, future USDT và swap USDT).

Ví dụ: nếu bạn chọn phương thức ký quỹ chéo trong giao dịch margin future BTC, vốn khả dụng trong tài khoản giao dịch của bạn được coi là ký quỹ. Sau đó, vị trí ký quỹ = mệnh giá * số lượng hợp đồng (cont) / giá mới nhất * đòn bẩy. Số lượng vị trí ký quỹ khác nhau tùy thuộc vào giá thị trường.

Tiếp theo như trên đã nói, nếu bạn chọn phương thức ký quỹ cố định trong giao dịch margin future BTC, tỷ suất lợi nhuận cho các hợp đồng long và short hàng tuần, hai tuần, hàng quý và hai quý và tỷ lệ lợi nhuận của chúng được tính và giải quyết riêng. Sau đó, ký quỹ vị trí = mệnh giá * số lượng hợp đồng / giá mới nhất * đòn bẩy. Số lượng biên vị trí vẫn không thay đổi.

Nói chung, nếu bạn muốn cài đặt các vị trí của mình một cách riêng biệt hoặc bắt đầu giao dịch có đòn bẩy cao trong khi tránh rủi ro bằng cách không thực hiện tất cả các vị trí của mình dưới dạng một giao dịch, bạn có thể chọn phương thức ký quỹ cố định.
Vì phương thức ký quỹ chéo cho phép bạn sử dụng quỹ có sẵn của mình làm ký quỹ, nên rủi ro thanh lý bắt buộc sẽ giảm xuống khi bạn không sử dụng tất cả số tiền có sẵn của mình để mở hợp đồng

Bạn có thể chọn chế độ lề phù hợp với nhu cầu của mình một cách linh hoạt.

Làm thế nào để phân biệt giữa đòn bẩy danh nghĩa và đòn bẩy thực tế?
Đòn bẩy danh nghĩa tính theo đòn bẩy mà bạn chọn trên giao diện giao dịch. Sau khi thiết lập đòn bẩy, hệ thống sẽ tính toán số lượng hợp đồng tối đa có sẵn và số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí.

Đòn bẩy thực tế tính theo đòn bẩy thực tế được tính toán dựa trên giá trị nắm giữ của bạn và mức ký quỹ được yêu cầu. Trong phương thức ký quỹ cố định, đòn bẩy thực tế tương ứng với đòn bẩy danh nghĩa. Tuy nhiên, trong phương thức ký quỹ chéo, nếu bạn đạt đến mức tối đa mà không mở trong số các hợp đồng bạn có thể mở (nghĩa là bạn sử dụng tất cả số tiền có sẵn của mình để mở hợp đồng), đòn bẩy thực tế bằng với đòn bẩy danh nghĩa. Nhưng nếu bạn không sử dụng hết số tiền khả dụng của mình để mở hợp đồng, thì đòn bẩy thực tế không bằng đòn bẩy danh nghĩa và vốn rủi ro không khớp với đòn bẩy danh nghĩa.

Bạn có thể tính toán đòn bẩy thực tế như sau:
Giao dịch ký quỹ: số lượng hợp đồng được giữ * mệnh giá / (giá giao dịch cuối cùng * Vốn chủ sở hữu) hoặc số lượng mã thông báo được giữ / Vốn chủ sở hữu
Giao dịch ký quỹ USDT: số lượng hợp đồng được giữ * mệnh giá * giá giao dịch cuối cùng / Vốn chủ sở hữu , hoặc số USDT được giữ * giá giao dịch cuối cùng / Vốn chủ sở hữu

Sau khi đọc xong bài này, bạn đã hiểu biết về sự khác biệt của phương thức ký quỹ cố định và phương thức ký quỹ chéo chưa? nếu vẫn chưa hiểu biết được thì bảo cho mình nhé.

Hy vọng nội dung chia sẻ của mình có thể giúp đỡ cho các bạn đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử.
Nếu thấy những điều mình chia sẽ là hay và hữu ích, xin ủng hộ mình bằng một like và 1 theo dõi cũng như cho mình biết bạn thích chia sẻ loại nội dung nào tại phần bình luận
Liên lạc: https://www.facebook.com/

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :