New - Agroin - agroin.biz | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

“Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư.”


Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,…
8 days (daily)

Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 – $1000.00 2.50
Plan 2 $1001.00 – $5000.00 3.00
Plan 3 $5001.00 – $20000.00 3.50

8 days (accruals at the end of the term)
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
3% day – accruals at the end of the term $5.00 – $1000.00 24.00
3.5% day – accruals at the end of the term $1001.00 – $5000.00 28.00
4% day – accruals at the end of the term $5001.00 – $20000.00 32.00

20 days (daily)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 – $1000.00 3.00
Plan 2 $1001.00 – $5000.00 3.50
Plan 3 $5001.00 – $20000.00 4.00

20 days (accruals at the end of the term)
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
3.5% day – accruals at the end of the term $5.00 – $1000.00 70.00
4% day – accruals at the end of the term $1001.00 – $5000.00 80.00
4.5% day – accruals at the end of the term $5001.00 – $20000.00 90.00

50 days (daily)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 – $1000.00 3.50
Plan 2 $1001.00 – $5000.00 4.00
Plan 3 $5001.00 – $20000.00 4.50

50 days (accruals at the end of the term)
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
4% day – accruals at the end of the term $5.00 – $1000.00 200.00
4.5% day – accruals at the end of the term $1001.00 – $5000.00 225.00
5% day – accruals at the end of the term $5001.00 – $20000.00 250.00

120 days (daily)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 – $1000.00 4.00
Plan 2 $1001.00 – $5000.00 4.50
Plan 3 $5001.00 – $20000.00 5.00

120 days (accruals at the end of the term)
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
4.5% day – accruals at the end of the term $5.00 – $1000.00 540.00
5% day – accruals at the end of the term $1001.00 – $5000.00 600.00
5.5% day – accruals at the end of the term $5001.00 – $20000.00 660.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders’ HYIP Manager License

agroin.biz – Licensed

NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, ETH, DASH,…

Deposit:

1603014070335.png

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :