Airdrop - YFIMX - Nhận 3500 YFIMX ~ 70$ Sẽ niêm yết sàn bitwired | Kiếm Tiền Online

♦️♦️♦️Airdrop MAXCoin YFIMX
♦️1 YFIMX = 0.02$
♦️ Nhận thưởng 3500 YFIMX
✴️Ngày kết thúc: 30/05/2021
✴️Ngày trade lên sàn bitwired: June 20, 2021

❤️❤️❤️Link tham gia: https://t.me/MAXCoin_YFIMX_bot?start=r0181534923

*** Các bước nhiệm vụ
1/ Tham gia kênh official Channel Telegram: Join Channel
(https://t.me/YFIMX_Channel)
2/ Tham gia nhóm official group Telegram: Join Group
(https://t.me/YFIMX_Group)
3/ Theo dõi và retweet Twitter YFIMX Official: Follow Twitter
(https://twitter.com/YFIMX_Coin)
4/ Comment bài viết và TAG 5 bạn bè vào bài ghim đầu tiên kênh twitter: Tag 5 Friends
(