Hướng dẫn đánh giá Subgraph cho người mới bắt đầu | Kiếm Tiền Online

Mạng Graph là giao thức phi tập trung lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu từ các mạng lưới blockchain. Graph cho phép các ứng dụng nhanh chóng lấy dữ liệu từ Ethereum, POA và IPFS. Có thể nói Graph được xem là Google của Blockhain, việc tìm kiểm và sử dụng dữ liệu trên mạng blockchain khá khó khăn. Với việc sử dụng Graph, nhà phát triển các ứng dụng có thể tiết kiệm thời gian, cũng như chi phí cho việc phát triển các ứng dụng. Hiện tại có hơn 1400 ứng dụng đang sử dụng graph, trong đó trên 90% các ứng dụng Defi đang được phát triển trên graph với nhiều ứng dụng có số lượng người dùng lớn như Uniswap, Balancer, USDC, Aragon, Gnosis, AAVE, Comp…

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách kiểm tra các subgraph bằng tiếng Việt để cho cộng đồng người dùng và nhà phát triển việt nam sử dụng các công cụ để kiểm tra cơ bản subgraph, truy cấp các thông tin cung cấp bởi graph. Tôi sẽ trình bày 6 bước cơ bản mà người dùng có thể nhanh chóng kiểm tính đầy đủ và chỉnh xác của Subgraph.

Bước 1: Tìm kiếm Subgraph.

Nhằm kiểm tra Subgraph, người dùng có thể tìm kiếm bằng explorer trên graph và điền tiên và subgraph mình cần tìm https://thegraph.com/explorer. Để lấy ví dụ tôi tìm kiếm subgraph có tên là stablepay/subgraph-mainnet

1606105913511.png

Tìm kiếm subgraph
Trong trường hợp này, chỉ có 1 kết quả tìm kiểm nên chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đã tìm kiếm đúng subgraph. Trong trường hợp, explorer trả về nhiều hơn 1 kết quả, chúng ta cần kiểm tra kỹ xem subgraph nào mình đang tìm kiếm.

Bước 2: TÌm hiểu cơ bản Subgraph trên explorer.

Sau khi click vào kết quả tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm đến trang subgraph với các thông tin cơ bản về subgraph này.

1606105941453.png

Thông tin cơ bản của Subgraph.
Trong trang này có các thông tin cơ bản như sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong phần này. Phần trên của trang sungraph sẽ có các thông tin cơ bản như sau

1. Tên người tạo subgraph: STABLEPAY

2. Tên subgraph: Subgraph Mainnet

3. Network: mainnet

4. Github: trong trường hợp này không có github link

5. ID: Qmd8igPT5WTzZkuTZJTBRVTVzHQ5jYZv8QFFurAAxJY8GQ

6. Queries (HTTP): https://api.thegraph.com/subgraphs/name/stablepay/subgraph-mainnet

1606106092759.png

Truy cập dữ liệu subgraph
Phần dưới của trang subgraph là Graph explorer và GraphSQL. Phần này cho phép người dùng biết cấu trúc dữ liệu của Sugraph này.

1. Phần code editor: phần này cho phép người dùng đưa ra các câu lệnh để truy cập dữ liệu

2. Phần kết quả: đây là phần cho ra kết quả các câu lệnh

3. Subgraph scheme: Phần này là cấu trúc dữ liệu.

Cấu trúc cú pháp cho các câu lệnh gồm {Tên trường dữ liệu(first:5){}}. "First: số" truy cập dữ liệu đến số thứ bao nhiêu. Trong ví dự này, subgraph có 4 trường dữ liệu chính: OwnershipRenounced, OwnershipTransferred, TokensStaked, TokensUnstaked. Sau khi click vào các trường này, chúng ta sẽ thấy các thông tin nhỏ của mỗi dự liệu chính. Đối ví dụ này sau khi truy cập, ta thấy gần như chưa có dữ liệu nào được lưu trữ.

Bước 3: Kiểm tra etherscan, Gitbub và IPFS.

Phần này mình sẽ kiểm tra các thông tin trên etherscan, Github xem chúng có nhất quán với nhau hay không. Link để truy cập IPFS được thực hiện theo cú pháp https://ipfs.io/ipfs/<ID>, trong đó ID được lấy từ trang Subgraph. Trong trường hợp này, link để truy cập IPFS là https://ipfs.io/ipfs/Qmd8igPT5WTzZkuTZJTBRVTVzHQ5jYZv8QFFurAAxJY8GQ

1606106223773.png

Thông tin IPFS
Thông tin phần này, chúng ta có thể tìm bên trang bên subgraph trong Github tại file subgraph.yaml. Chúng ta sẽ dễ thấy hợp đồng thông minh cho subgraph này là 0x382eA62768CDD573A48126eC4d852f5f9fC763Ef Lấy hợp đồng này, rồi tìm kiếm trên etherscan để lấy thông tin cũng như code cho subgraph.

1606106341639.png

Thông tin trên Etherscan
Trong phần này trên etherscan, truy cập phần code, sau đó tìm kiếm "Event" trong Solidity code, chúng ta sẽ thấy có 4 event chính " OwnershipRenounced, OwnershipTransferred, approval, disapproval". 4 event này tương ứng với 4 trường thông tin mà chúng ta cần. Hợp đồng này khá đơn giản chỉ có 150 dòng code.

Bước 4: Tìm kiếm trang web của ứng dụng.

Để hiểu rõ hơn thông tin về subgraph, chúng ta sẽ xem thông tin web mà dapp được phát hành .Trong phần này chúng ta kiểm tra các thông tin code với ứng dụng.

Kết Luận

Sau khi kiểm tra các thông tin trên, chúng ta sẽ đánh giá các thông tin liên quan đến Subgraph.

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :