Ask - FOREX - CẨM NANG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | Kiếm Tiền Online

FOREX – CẨM NANG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

I – FOREX LÀ GÌ?

I – A: Tổng quan khái niệm về thị trường ngoại hối:

Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. EBS và Reuters’ dealing 3000 là hai nền tảng trao đổi FX liên ngân hàng chính. Thị trường ngoại hối xác định giá trị tương đối của các tiền tệ khác nhau.

– Thị trường ngoại hối hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế bằng cách cho phép chuyển đổi tiền tệ. Ví dụ, nó cho phép một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ nhập khẩu hàng hóa từ các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là các thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và trả bằng đồng Euro, mặc dù thu nhập của doanh nghiệp đó là bằng đôla Mỹ. Nó cũng hỗ trợ đầu cơ trực tiếp trong giá trị của các tiền tệ, và carry trade, một dạng đầu cơ dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.

– Thị trường ngoại hối là độc đáo vì những đặc điểm sau:

+ Khối lượng giao dịch khổng lồ của nó đại diện cho các lớp tài sản lớn nhất thế giới dẫn đến tính thanh khoản cao.

+ Phân tán địa lý của nó. (Trải rộng toàn thế giới)

+ Hoạt động liên tục của nó: 24 giờ một ngày, ngoại trừ những ngày cuối tuần, tức là, giao dịch từ 20:15 GMT ngày Chủ nhật cho đến 22:00 GMT thứ Sáu.

+ Sự đa dạng của các yếu tố có ảnh hưởng đến các tỷ giá hối đoái. (Chính trị, kinh tế, chiến tranh…)

+ Các biên của lợi nhuận tương đối là thấp so với các thị trường thu nhập cố định khác, nhưng nó sử dụng đòn bẩy để tăng các biên lợi nhuận và tổn thất tương đối với quy mô tài khoản. (Điều này sẽ được giải thích rõ hơn trong phần sau)

– Forex được gọi là thị trường gần nhất với lý tưởng của cạnh tranh hoàn hảo, bất kể sự can thiệp tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đến tháng 4 năm 2010, luân chuyển trung bình hàng ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu được ước tính là 3,98 nghìn tỷ USD, tăng khoảng 20% so với khối lượng hàng ngày 3,21 nghìn tỷ USD của tháng 4 năm 2007. Một số công ty chuyên về thị trường ngoại hối đã đưa ra con số doanh thu trung bình hàng ngày vượt quá 4 nghìn tỷ USD.

3,98 nghìn tỷ USD được phân ra như sau:

+ 1,490 nghìn tỷ USD trong các nghiệp vụ giao ngay.

+ 475 tỷ USD trong các hợp đồng kỳ hạn.

+ 1,765 nghìn tỷ USD trong các hoán đổi ngoại hối.

+ 43 tỷ USD trong các hoán đổi tiền tệ.

+ 207 tỷ USD trong các quyền chọn ngoại hối và các sản phẩm khác.

– Phụ lục: các giai đoạn tăng trưởng mức giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường ngoại hối trong 20 năm qua (đơn vị tính: nghìn tỷ usd).

+ 2019: 6,595
+ 2016: 5,067
+ 2013: 5,345
+ 2010: 3,981
+ 2007: 3,324
+ 2004: 1,934
+ 2001: 1,239
+ 1998: 1,527

I – B: Các thành phần cấu tạo nên thị trường ngoại hối.

Các ngân hàng lớn (ngân hàng thương mại, đầu tư):

+ Gọi chung là thị trường liên ngân hàng – đây là cấp độ lớn nhất (tier 1)của thị trường ngoại hối, nó cung cấp thanh khoản cho toàn bộ các thành phần còn lại của thị trường ngoại hối, mức giao dịch hàng ngày của thị trường liên ngân hàng chiếm khoảng 60% tổng khối lượng của thị trường ngoại hối.

– Các công ty thương mại:

+ Một phần quan trọng của thị trường này xuất phát từ hoạt động tài chính của các công ty tìm kiếm ngoại hối để thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Công ty thương mại thường giao dịch một lượng tương đối nhỏ so với các ngân hàng hoặc các nhà đầu cơ, và các trao đổi của họ thường có tác động ngắn hạn rất ít lên lãi suất thị trường. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại là một yếu tố quan trọng theo hướng dài hạn của tỷ giá hối đoái của đồng tiền. Một số công ty đa quốc gia có thể có một tác động không thể đoán trước khi các vị trí rất lớn được bảo hiểm do các tiếp xúc không được biết đến rộng rãi bởi những người tham gia thị trường khác.

– Các ngân hàng trung ương Quốc gia:

+ Các ngân hàng trung ương quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối. Họ cố gắng để kiểm soát cung tiền, lạm phát, và/hoặc các lãi suất và thường có các tỷ giá mục tiêu chính thức hoặc không chính thức cho đồng tiền của mình. Họ có thể sử dụng dự trữ ngoại hối thường đáng kể của họ để ổn định thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả của các ngân hàng trung ương “ổn định đầu cơ” là đáng nghi ngờ bởi vì ngân hàng trung ương không bị phá sản nếu họ bị thiệt hại lớn, như các thương nhân khác sẽ có thể bị, và không có bằng chứng thuyết phục rằng họ thực hiện một giao dịch có lợi nhuận.

– Các quỹ phòng hộ (được coi là nhà đầu cơ):

+ Khoảng 70% đến 90% các giao dịch ngoại hối là đầu cơ. Nói cách khác, người hoặc tổ chức mà mua, bán ngoại tệ không có kế hoạch để thực sự nhận về đồng tiền cuối cùng, đúng hơn, họ chỉ đầu cơ trên sự chuyển động của tiền tệ cụ thể. Các quỹ phòng hộ đã đạt được một ít danh tiếng đối với việc đầu cơ tiền tệ tích cực từ năm 1996. Họ kiểm soát hàng tỷ usd vốn cổ phần và có thể vay hàng tỷ usd hơn nữa, và do đó có thể áp đảo sự can thiệp của ngân hàng trung ương để hỗ trợ hầu hết các tiền tệ, nếu các điều kiện cơ bản của nền kinh tế đang ủng hộ các quỹ phòng hộ này.

– Các hãng quản lý đầu tư:

+ Các công ty quản lý đầu tư (người thường quản lý tài khoản lớn thay mặt cho các khách hàng như các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư lớn) sử dụng thị trường ngoại hối để tạo điều kiện cho các nghiệp vụ chứng khoán nước ngoài. Ví dụ, một người quản lý đầu tư mang một danh mục cổ phiếu quốc tế cần phải mua và bán một số cặp ngoại tệ để trả tiền mua chứng khoán nước ngoài.

Một số công ty quản lý đầu tư cũng có nhiều hoạt động mua bán tiền tệ chuyên biệt với mục đích đầu cơ, trong đó quản lý các tiếp xúc tiền tệ của khách hàng với mục đích tạo ra lợi nhuận cũng như hạn chế rủi ro. Trong khi số lượng các loại công ty chuyên biệt là khá nhỏ, nhiều công ty có một giá trị lớn tài sản thuộc quyền quản lý và do đó, có thể tạo ra các trao đổi lớn ảnh hưởng đến thị trường.

– Các công ty ngoại hối không phải ngân hàng:

+ Các công ty ngoại hối phi ngân hàng phục vụ trao đổi tiền tệ và thanh toán quốc tế cho các cá nhân và các công ty tư nhân. Đây còn được gọi là các nhà môi giới ngoại hối nhưng khác biệt ở chỗ chúng không cung cấp trao đổi đầu cơ mà là trao đổi tiền tệ với các khoản thanh toán (ví dụ, thường có một phân phối vật lý của đồng tiền vào một tài khoản ngân hàng).

– Các công ty chuyển tiền/trả tiền và đại lý thu đổi ngoại tệ:

+ Các công ty chuyển tiền/trả tiền thực hiện các chuyển tiền giá trị thấp với khối lượng lớn thường của người di cư kinh tế trở lại đất nước của họ. Trong năm 2007, Aite Group ước tính có 369 tỷ USD kiều hối (tăng 8% so với năm trước). Bốn thị trường lớn nhất (Ấn Độ, Trung Quốc, México và Philippines) nhận được 95 tỷ USD. Các nhà cung cấp lớn nhất và tốt nhất được biết đến là Western Union với 345.000 đại lý trên toàn cầu tiếp theo là UAE Exchange.

Đại lý thu đổi ngoại tệ hoặc các công ty chuyển tiền cung cấp dịch vụ ngoại hối có giá trị thấp cho du khách. Họ thường được đặt tại các sân bay và nhà ga hoặc tại các địa điểm du lịch và cho phép các loại tiền xu tiền giấy được trao đổi từ tiền tệ này sang tiền tệ khác. Họ truy cập vào các thị trường ngoại hối thông qua các ngân hàng hoặc các công ty ngoại hối phi ngân hàng.

– Các thương nhân ngoại hối bán lẻ:

+ Đây là cấp độ thấp nhất trong thị trường ngoại hối (bao gồm trader – những cá nhân giao dịch forex với tài khoản nhỏ).

Các thương nhân đầu cơ bán lẻ cá nhân tạo thành một phân khúc đang phát triển của thị trường này với sự ra đời của các nền tảng ngoại hối bán lẻ, cả về quy mô và tầm quan trọng. Hiện nay, họ tham gia một cách gián tiếp thông qua các nhà môi giới (Broker – sàn forex) hoặc ngân hàng.

I – C: Các đặc điểm thương mại của thị trường ngoại hối.

– Ấn định tỷ giá hối đoái:

+ Ấn định ngoại hối là tỷ giá hối đoái tiền tệ hàng ngày bị cố định bởi ngân hàng quốc gia của mỗi nước. Ý tưởng là ngân hàng trung ương sử dụng ấn định thời gian và tỷ giá hối đoái để đánh giá hành vi của tiền tệ của họ. Ấn định tỷ giá hối đoái phản ánh giá trị thực sự của trạng thái cân bằng trên thị trường. Các ngân hàng, các đại lý và thương nhân sử dụng tỷ giá ấn định như một chỉ báo xu hướng.

Chỉ cần kỳ vọng hay tin đồn của một can thiệp ngoại hối từ ngân hàng trung ương là có thể đủ để ổn định tiền tệ, nhưng sự can thiệp tích cực có thể được sử dụng nhiều lần mỗi năm ở các nước có một chế độ tiền tệ thả nổi bẩn. Ngân hàng trung ương không luôn luôn đạt được mục tiêu của họ. Các nguồn lực kết hợp của thị trường có thể dễ dàng áp đảo bất kỳ ngân hàng trung ương nào. Một số kịch bản của điều này đã được nhìn thấy trong sụp đổ Cơ chế Tỷ giá hối đoái châu Âu 1992-1993, và trong thời gian gần đây hơn ở châu Á.

– Không có thị trường thống nhất:

+ Do bản chất giao dịch ngoài sàn (OTC – phi tập trung) nên thị trường ngoại hối không có thị trường thống nhất mà được kết nối bởi các trung tâm trao đổi, điều đó hình thành nên các phiên giao dịch của thị trường ngoại hối.

+ Trao đổi tiền tệ xảy ra liên tục trong ngày, phiên giao dịch châu Á kết thúc, phiên châu Âu bắt đầu, tiếp theo là phiên Bắc Mỹ và sau đó trở lại với phiên giao dịch châu Á, ngoại trừ những ngày cuối tuần.

+ Các trung tâm trao đổi chính là New York và London, mặc dù Tokyo, Hồng Kông và Singapore cũng là các trung tâm quan trọng.
Các thành phần của thị trường ngoại hối (trong phần I-B) trên toàn thế giới tham gia thị trường thông qua các trung tâm giao dịch này.

+ Phụ lục: bảng giờ mở-đóng cửa các phiên giao dịch theo mùa.

cac-phien-giao-dich-thi-truong-forex.png

– Các nguyên nhân gây biến động trong tỷ giá hối đoái (sẽ giải thích cụ thể hơn trong phần II):

+ Biến động trong tỷ giá hối đoái thường được gây ra bởi dòng chảy tiền tệ thực tế cũng như bởi những mong đợi của những thay đổi trong dòng chảy tiền tệ gây ra bởi những thay đổi trong tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát (lý thuyết sức mua tương đương), lãi suất (tương đương lãi suất, hiệu ứng Fisher trong nước, hiệu ứng Fisher quốc tế), thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách và thâm hụt thương mại, các giao dịch M&A lớn qua biên giới và các điều kiện kinh tế vĩ mô khác. Tin tức quan trọng được phát hành công khai, thường vào ngày dự kiến, rất nhiều người được tiếp cận với cùng những tin tức vào cùng một lúc. Tuy nhiên, các ngân hàng lớn có lợi thế quan trọng: họ có thể nhìn thấy dòng đặt lệnh của các khách hàng của họ.

– Các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối:

+ Các tiền tệ được trao đổi với nhau theo cặp. Mỗi cặp tiền tệ do đó tạo thành một sản phẩm trao đổi cụ thể và được ghi theo truyền thống XXXYYY hay XXX/YYY, ở đây XXX và YYY là ISO 4217 mã 3 chữ cái quốc tế của các tiền tệ liên quan: 2 ký tự đầu phản ánh tên quốc gia, ký tự cuối cùng là tên đơn vị tiền tệ của quốc gia đó.

Ví dụ: USD là đơn vị tiền tệ của Mỹ trong đó: hai ký tự đầu "US" là viết tắt của The United States. Ký tự sau cùng "D" là viết tắt của dollar.

Tuy nhiên, một số ký hiệu tiền tệ của đồng tiền chung 1 khu vực hoặc 1 tổ chức quốc tế sẽ không tuân theo quy tắc này. Tiêu biểu nhất là đồng tiền chung của Liên minh tiền tệ châu Âu: EUR.

Tiền tệ thứ nhất (XXX) là tiền tệ cơ sở mà được báo giá liên quan tới tiền tệ thứ hai (YYY), gọi là tiền tệ đối lập (hay tiền tệ trích dẫn).

Ví dụ: báo giá EURUSD (EUR/USD) 1.5465 là giá của euro được biểu diễn bằng đô-la Mỹ, có nghĩa 1 euro = 1.5465 đô-la.

+ Quy ước thị trường này là báo giá cho hầu hết tỷ giá hối đoái so với USD với đô-la Mỹ là đồng tiền cơ sở (ví dụ như cặp USDJPY, USDCAD, USDCHF). Các trường hợp ngoại lệ là bảng Anh (GBP), đô-la Úc (AUD), đô-la Tân Tây Lan (NZD) và euro (EUR), khi USD là tiền tệ đối lập (ví dụ như GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD).

II – CÁC KHÁI NIỆM VÀ KIẾN THỨC CƠ SỞ QUAN TRỌNG CẦN HỌC ĐẦU TIÊN TRƯỚC KHI THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI.

II – A: Các sản phẩm giao dịch trên thị trường ngoại hối.

A – 1: Hàng hóa chính (commodity):

1-a: Cặp tiền tệ.

– Các cặp tiền tệ chính trên thị trường ngoại hối:
+ "Major Currency Pairs" là khái niệm dùng để chỉ các cặp tiền tệ chính trong Forex. Chúng đều là những cặp tiền được giao dịch phổ biến, rộng rãi trên thị trường Forex. Hầu hết các đồng tiền này đều thuộc quốc gia hoặc khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh nhất trên thế giới như Mỹ, Anh, châu Âu, Úc, Nhật…

• Có 7 cặp tiền tệ chính dưới đây:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF
AUD/USD
USD/CAD
NZD/USD

• Đặc điểm của từng cặp tiền tệ chính:

EUR /USD: Đây là cặp tiền tệ phổ biến nhất với mức spread cực thấp và không có quá nhiều biến động, có thể sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch.

USD/JPY: Đây cũng là một trong những cặp tiền tệ phổ biến với mức spread thấp, có khả năng mang lại lợi nhuận cao.

GBP/USD: Cặp tiền tệ này dù có biên độ dao động lớn nhưng vẫn được nhiều trader sử dụng bởi khả năng sinh lợi lớn.

USD/CHF: Dù có tham gia giao dịch hay không các trader vẫn luôn quan tâm đến cặp tiền tệ này vì nó thường đi ngược với giá vàng. Giá vàng lên thì giá cặp tiền tệ này sẽ đi xuống và ngược lại.

AUD/USD: AUD/USD thường có mối quan hệ trái chiều với một vài cặp tiền tệ như USD/JPY, USD/CHF nên khi tiến hành giao dịch với cặp tiền tệ này, các trader nên tham khảo biểu đồ để từ những biểu đồ này rút cho bản thân kết luận chính xác.

USD/CAD: Đồng tiền Canada này đóng vai trò quyết định đến sự tăng giảm giá dầu vì Canada là quốc gia có trữ lượng dầu hàng đầu thế giới. Khi giao dịch, các trader cần chú ý điểm này để có thể giao dịch thành công.

NZD/USD: Cặp tiền tệ này đến từ quốc gia xuất khẩu các sản phẩm được làm từ sữa. Điều đó có nghĩa là, nếu như giá của sữa tăng lên thì giá trị của đồng NZD cũng sẽ tăng theo.

– Các cặp tiền tệ chéo (Cross currency pairs): là cặp tiền tệ được giao dịch trong thị trường ngoại hối, nhưng không có USD trong cấu thành.

• Các cặp tiền chéo trong thị trường ngoại hối được chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Bao gồm các đơn vị tiền tệ thông dụng hiện nay như đồng Euro (EUR), đồng Yên Nhật (JPY), đồng Bảng Anh (GBP) với tính thanh khoản cao. Có thể giao dịch với các cặp như EUR/GBP, GBP/JPY, CHF/JPY.

Nhóm 2: Gồm những cặp tiền tệ chéo vô danh( obscure crosses) và rất ít nhà giao dịch lựa chọn giao dịch với chúng. Chúng không có EUR, JPY hay GBP trong cấu thành.

Nhóm 3: Cặp tiền tệ chéo ngoại lai (exotic cross currency pairs) bao gồm các loại tiền tệ thị trường mới nổi. Có thể giao dịch với CHN/JPY, EUR/TRY, và EUR/CNH.

1-b: Năng lượng.

– Dầu thô: trên thị trường forex dầu thô có 2 mã:
+ Dầu Brent (Brent Crude Oil)
+ Dầu WTI (WTI Crude oil)

– Gas:
+ GSOIL
+ NGAS (Natural gas)

1-c: Kim loại quý
– Vàng: XAUUSD
– Bạc: XAGUSD

1-d: Cryptocurrency (tiền ảo)
– Bao gồm Bitcoin, ETH và một số coin – token hàng đầu.

A-2: Hàng hóa phụ (không phải sàn giao dịch nào cũng có)

2-a: Cà phê
2-b: Xăng

A-3: Chỉ số (Indices)

– Chỉ số (Indices) là thước đo của một nhóm cổ phiếu. Các cổ phiếu này có thể thuộc cùng một ngành hay một thị trường.

+ S&P500 (Chỉ số American Stock Exchange)

+ IBEX 35 (chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Madrid)

+ DJIA (Chỉ số American Stock Exchange Dow Jones Industrial Average)

+ NASDAQ100 (Chỉ số American Stock Exchange)

+ FTSE100 (Chỉ số London Stock Exchange)

+ DAX30 (Chỉ số Frankfurt Stock Exchange)

+ CAC40 (Chỉ số Euronext Paris)

+ EUROSTOXX50 (Chỉ số Blue-chip khu vực Châu Âu)

+ ASX200 (Chỉ số Australian Securities Exchange)

+ HK50 – Hong Kong 50 (Chỉ số Của thị trường Chứng Khoán Hong Kong)

+ NI225 – Japan225 (chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản)

II – B: Những thuật ngữ và khái niệm cơ bản liên quan với sản phẩm giao dịch.

B-1: Pip, Point và lot là gì?

– Ý nghĩa các con số trong tỷ giá tiền tệ (yết giá)

cach-doc-ty-gia-hoi-doai.png

+ Trong cách yết giá, chữ số đứng trước dấu thập phân gọi là phần nguyên (Integer). Nếu phần nguyên chỉ có 1 chữ số thì phần thập phân sẽ có 4 chữ số. Ngược lại, nếu phần nguyên có từ 2 đến 3 chữ số thì phần thập phân bao gồm 2 chữ số. Trong trường hợp phần nguyên 3 chữ số thì phần thập phân sẽ không tồn tại, bị triệt tiêu.

Các chữ số đứng sau dấu phẩy của phần nguyên gọi là phần "số" (Figure), cứ 10 số thì phần nguyên tăng lên một đơn vị tiền tệ.

Trong phần "số" được chia làm các đơn vị nhỏ hơn gồm Pip và Point. Trong đó Point là đơn vị cuối cùng của tỷ giá được niêm yết theo thông lệ trong các giao dịch ngoại hối.

– Pip là đơn vị đo lường thể hiện sự thay đổi giá trị của 1 cặp tiền tệ.

Ví dụ Nếu tỷ giá EUR/USD từ 1.3631 lên 1.3641 tức là giá trị của cặp tiền đã tăng lên 0.0001 USD hay 1 Pip. Trong giao dịch forex bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip này.

pip-la-gi-4.png

Như có nói các cặp tiền tệ có 1 số nguyên thì sẽ có 4 số thập phân đứng đằng sau, và các cặp tiền có 2 số nguyên thì sẽ có 3 số thập phân đứng đằng sau. Pip sẽ thường nằm ở vị trí cuối cùng trong 1 cặp tiền tệ.

Quy ước là như vậy, nhưng hiện nay để cho cách tính trở nên chính xác hơn, các cặp tiền tệ đều thêm 1 số nữa vào đằng sau dấu thập phân so với các cặp thập phân tiêu chuẩn 04 số hoặc 02 số để trở thành 05 số và 03 số, và chữ số cuối cùng trong đơn vị tiền tệ sau dấu phẩy được gọi là Pipette hoặc Point, đơn vị nhỏ hơn Pip theo cách tính của forex với quy ước 10 point = 1 pip.

pip-la-gi.png

– Lot chính là khối lượng vào lệnh.

+ Lot được chia thành 3 loại: standard lot – lot tiêu chuẩn có kích thước 100.000 đơn vị (1 lot), mini lot có kích thước 10.000 đơn vị (0.1 lot) và micro lot 1.000 đơn vị (0.01 lot).

– Cách tính toán giá trị của pip và lot:

+ Với những cặp tiền tệ có 4 chữ số thập phân.

Ví dụ 1: tỷ giá của cặp USD/CAD là 1.0200 sẽ có cách tính như sau:

Tỷ giá = giá trị pip (theo đơn vị tiền tệ cơ bản) [0.0001 CAD] x [1 USD / 1,0200 CAD]

Hoặc đơn giản là:

[(0.0001 CAD) / (1,0200 CAD)] x 1 USD = 0,00009804 USD

Như vậy nếu bạn giao dịch 1 lot =100.000 đơn vị USD/CAD, thì khi giá chênh lệch 1 pip bạn sẽ có khoảng 9.8 USD (100.000 đơn vị x 0,0000984 USD/đơn vị) và nếu giá chênh lệch 10 pip bạn sẽ có hoặc mất 98 USD nếu bạn giao dịch 1 lot. ( đây là giá tương đối vì khi tỷ giá hối đoái thay đổi, giá trị của mỗi pip sẽ thay đổi theo).

+ Với những cặp tiền tệ có 2 chữ số thập phân.

Ví dụ 2: cặp GBP/JPY = 123,00

Vì JPY sử dụng hai chữ số thập phân nên để tính giá trị của 1 pip sẽ tương đương với 0,01 JPY (chứ không phải là 0.0001 CAD như ví dụ trên ( dành cho các các cặp tiền tệ có 04 chữ số thập phân). Vậy cách tính 1 pip thay đổi sẽ là:

tỷ giá hối đoái = giá trị pip (theo đơn vị tiền tệ cơ bản) [0,01 JPY] x [1 GBP / 123,00 JPY]

Hoặc đơn giản là:

[(0.01 JPY) / (123,00 JPY)] x 1 GBP = 0,0081813 GBP

Vậy nếu bạn trade 1 lot chuẩn cặp GBP/JPY, mỗi pip thay đổi về giá trị trị giá khoảng 8.13 GBP. Tương tự như nếu bạn trade 0.1 lot bạn sẽ được hoặc mất 0.813 GBP và nếu trade 0.01 lot bạn sẽ được hoặc mất 0.0813. Tuy nhiên, nếu giao dịch 10 lot chỉ với 1 pip dịch chuyển, 81.3 GBP là số tiền có thể bạn thu về hoặc mất đi!

+ Xem bảng dưới đây cho dễ ghi nhớ:

Số lượng đơn vị | Volume | Khối lượng | $/pip
Standard Lot | 100.000 | 1.00 | 10$/pip
Mini Lot | 10.000 | 0.10 | 1$/pip
Micro Lot | 1.000 | 0.01 | 0.1$/pip

B-2: Spread là gì? Giãn Spread là gì? Cách tính spread.

– Spread có lẽ là thuật ngữ giao dịch forex mà trader không chỉ nên biết mà còn nên hiểu rõ bởi nó không chỉ ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định chọn sàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tài khoản của trader bởi spread không chỉ là phần sàn thu phí mà nhiều sàn còn tìm cách móc túi trader thông qua spread.

Spread là mức chênh lệch giữa giá bid và giá ask: trong đó giá bid là giá sàn chào mua là giá khớp dùng để khớp các lệnh bán từ phía trader nếu họ đồng ý với mức giá đó ( hiểu đơn giản trader đang mua cặp tiền tệ đó từ sàn để bán ra, nên bid trở thành giá chào mua của sàn và sẽ khớp lệnh sell của trader). Ngược lại, giá ask là giá chào bán từ phía Broker và là giá mà Trader sẽ khớp lệnh nếu đặt lệnh mua vào.

spreAD-LA-GI.png

Nhìn vào ảnh có thể thấy đường màu xanh chính là giá Bid, màu đỏ là giá Ask khoảng trống nằm giữa chính là Spread.

– Spread được tính theo công thức: Spread = Ask – Bid.

pip-la-gi-3.png

Như ví dụ phía trên để tính Spread chỉ cần lấy giá Buy – Sell là sẽ ra được spread của cặp tiền tệ EURUSD, như ở đây sẽ là 0.6 pip.

Như vậy spread chính là khoản phí mà trader trả cho sàn khi buy hoặc sell nếu lệnh được khớp. Vì lẽ đó giá Ask luôn luôn lớn hơn giá Bid và thường từ 1 pip trở lên tùy sàn quy định, tùy cặp tiền giao dịch.

Cần lưu ý spread này có thể giãn hoặc cố định tùy từng loại tài khoản. Hiện tại nhiều nhà đầu tư đã hạ spread xuống mức thấp để hấp dẫn nhà đầu tư thậm chí spread còn bằng 0. Chính vì thế thay vì hưởng lợi từ spread họ sẽ tính phí dựa trên lot giao dịch được gọi đơn giản là phí com hay commission.

Giãn spread là hiện tượng chênh lệch giữa giá bid/ask lớn hơn so với mức bình thường.
Ví dụ: bình thường cặp EURUSD có spread là 1 pips (báo giá có thể là EURUSD 1.2251/1.2252) thì giãn spread có thể khiến mức spread này tăng thành 5 pips hoặc 10 pips hoặc có thể hơn.

– Spread giãn khi nào?

+ Buổi sáng sớm khi sàn giao dịch vừa mới mở cửa

Đây là thời điểm mà bất cứ sàn giao dịch forex nào cũng có mức giãn rất khủng khiếp. Nguyên nhân là do thời điểm này giá chưa ổn định, chính vì thế nếu trader để lệnh giao dịch qua đêm thì hãy nới stop loss ra 1 chút, đề phòng trường hợp lệnh bị cắt lỗ 1 cách không thương tiếc.

+ Trước giờ tin ra

Trước giờ ra tin đặc biệt là các tin quan trọng không chỉ trader mà ngay cả nhà cái cũng không thể biết tin đó ra là tốt hay xấu, nên để tránh rủi ro (tạo lợi thế cho sàn) spread sẽ được nới rộng ra, sẽ làm cho trader tốn nhiều chi phí hơn khi giao dịch tại các khung giờ này.

Ngoài ra, khi tin ra thường có xu hướng lệch hẳn về 1 phía, giá trên thị trường chỉ chạy nghiêng về 1 chiều. Theo nguyên tắc tài chính, để 1 giao dịch được thành công phải có cả người mua và người bán. Mà khi tin chạy, nếu là tin xấu trader ồ ạt bán cặp tiền đó ra và không có ai mua vào. Vì thế để kích thích các trader mua vào spread sẽ giãn rộng, nhằm tăng chi phí đặt lệnh lên. Lúc này, nếu người bán chấp nhận spread như vậy thì giao dịch không thì đứng ngoài.

– Đối phó với giãn spread:

+ Không nên giao dịch vào lúc sáng sớm đặc biệt là trong khoảng thời gian 4h sáng (giờ Việt Nam). Chờ thị trường ổn định hãy vào giao dịch.

+ Nên chọn các phiên giao dịch sôi động nhất để giao dịch (Phiên Âu và Mỹ), khi càng có nhiều người tham gia mua bán 1 cặp tỷ giá, các sàn giao dịch để cạnh tranh sẽ thu hẹp mức spread xuống thấp hơn.

+ Tránh giao dịch các cặp tiền yếu, ít người giao dịch, cặp tiền nào càng hiếm thì spread sẽ càng lớn, cặp tiền nào càng phổ biến thì spread càng thấp ví dụ như EURUSD chẳng hạn.

B-3: Đòn bẩy (Leverage), ký quỹ (Margin) và stop out là gì?

– Đòn bẩy (Leverage) chính là lượng tiền bạn vay từ nhà môi giới ngoại hối cùng với số tiền trong tài khoản của bạn (Margin: ký quỹ), để giao dịch tài chính.

– Ký quỹ (Margin) nghĩa là lượng vốn mà một nhà đầu tư sở hữu trong tài khoản môi giới. "Ký quỹ" hay "mua ký quỹ" nghĩa là sử dụng tiền vay được từ nhà môi giới để giao dịch các sản phẩm forex.

– Nói đơn giản là nếu trader chọn đòn bẩy càng cao thì lượng vốn cần có để ký quỹ cho việc mở một lệnh giao dịch càng nhỏ và ngược lại.

Ví dụ: cặp EURUSD, với đòn bẩy 1:200 để mở một lệnh bán hoặc mua có khối lượng 1 lot trader cần ký quỹ 612.75 USD, có nghĩa là tài khoản của trader cần có số vốn tối thiểu 612.75 USD mới có thể mở lệnh có khối lượng 1 lot.
Ngược lại nếu trader dùng đòn bẩy 1:500 thì số tiền ký quỹ cần có để mở 1 lệnh với khối lượng 1 lot cho cặp EURUSD là 245.1 USD, nghĩa là chỉ cần tài khoản có tối thiểu 245.1 USD là trader có thể mở lệnh với khối lượng 1 lot.

– Vì vậy đòn bẩy cao được xem là vũ khí lợi hại để khuếch đại lợi nhuận với số vốn nhỏ, nhưng đồng thời nó cũng khếch đại rủi ro thua lỗ cao hơn so với đòn bẩy thấp. Đòn bẩy là một con dao 2 lưỡi mà trader nên lựa chọn cẩn thận khi sử dụng.

– Stop out: là mức ngưng giao dịch, là tại điểm mà sàn forex sẽ tự động đóng tất cả các vị thế đang mở của trader khi mức ký quỹ Margin level đã giảm tới một giới hạn nào đó được quy định tại sàn.

+ Các khái niệm liên quan:

• Equity là số dư của tài khoản
• Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở một lệnh bất kỳ (Margin phụ thuộc vào đòn bẩy)
• Used Margin là tổng số tiền đã ký quỹ của tất cả các lệnh. Trong trường hợp chỉ có một lệnh thì Used Margin = Margin
• Free Margin là số tiền mà trader có thể sử dụng để mở lệnh mới, Free Margin = Equity – Used Margin
• Margin level = (Equity/Used Margin) x 100%

+ Khi Margin level giảm xuống còn 100%, khi đó Equity = Used Margin, tức là Free Margin = 0, lúc này trader không thể mở thêm bất kỳ một lệnh mới nào nữa, thì lúc đó, một lệnh gọi ký quỹ (nạp thêm tiền để duy trì lệnh đang mở) sẽ xuất hiện, gọi là Margin call. Lúc này trader có thể lựa chọn: hoặc là nạp thêm tiền để tăng Equity, hoặc là trader sẽ tự đóng một phần lệnh để giảm Used Margin, 2 trường hợp này đều làm cho Margin level tăng lên lại. Và trường hợp cuối cùng là trader tự đóng tất cả các lệnh và chấp nhận thua lỗ.

+ Sau khi Margin call xuất hiện nhưng trader không nạp thêm tiền vào tài khoản và tiếp tục duy trì các vị thế đang mở, nếu chẳng may, các lệnh đó vẫn tiếp tục bị thua lỗ do thị trường đi ngược hướng dự đoán của trader làm cho Margin level giảm xuống dưới một giới hạn nào đó, ví dụ 30%, thì Stop out được áp dụng. Lúc này, sàn forex sẽ đóng tất cả các lệnh giao dịch đang mở của trader mà không có bất kỳ một thông báo nào, không giống như lúc sàn cảnh báo Margin call cho trader.

+ Các sàn giao dịch bắt buộc phải đóng tất cả các lệnh của trader khi Margin level giảm xuống một tỷ lệ quá thấp, vì khi đó cho thấy trader đã lỗ quá nhiều và họ không thể để trader thua nhiều hơn số tiền mà trader đang có trong tài khoản. Nếu như không áp dụng Stop out và giả sử lệnh của trader vẫn tiếp tục lỗ thì khả năng tài khoản của trader sẽ bị âm. Một số dư âm có nghĩa là trader đang nợ tiền của sàn, trong trường hợp trader không nạp thêm tiền vào tài khoản thì sàn forex sẽ phải chi trả số tiền bị âm đó cho những người đã trực tiếp giao dịch đối ứng với trader (nhà cung cấp thanh khoản).

Stop out là một chính sách bắt buộc phải có để sàn forex bảo vệ lợi ích của họ.

B-4: Các loại phí trong giao dịch ngoại hối.

– Phí Spread: Như đã nói về spread ở phần trên, spread thật ra là loại phí thường thấy nhất trong forex.
Phí commission: Trong trường hợp áp dụng phí com, broker chỉ có thể tăng spread rất nhỏ hoặc là không tăng, bởi vì họ kiếm tiền chủ yếu từ commisssion.
+ có 2 loại phí com:
• Phí commission cố định: Broker sẽ tính một khoản tiền cố định bất kể quy mô và khối lượng giao dịch được đặt. Ví dụ, Broker có thể tính $1 cho mỗi giao dịch được thực hiện.
• Phí commission linh động: Là cách tính commission phổ biến nhất. Ví dụ, broker có thể tính X$ cho mỗi triệu đô la trong khối lượng giao dịch. Nói cách khác, khối lượng giao dịch càng lớn, giá trị phí commission càng cao.

– Một số loại phí bổ sung khác:

+ Ngoài phí commission và spread, broker vẫn tính một số loại phí ẩn khác, ví dụ: phí không hoạt động, mức tối thiểu hàng tháng hoặc hàng quý, chi phí ký quỹ và phí liên quan đến việc gọi cho broker trên điện thoại.

Trước khi đưa ra đánh giá phí nào là tốt nhất để lựa chọn Broker và loại tài khoản giao dịch thì trader nên xem xét thói quen giao dịch của chính mình. Nếu trader giao dịch với khối lượng lớn, trader có thể chỉ muốn trả một khoản phí cố định để giảm bớt chi phí. Trong khi các trader giao dịch ít, khối lượng giao dịch tương đối thấp, có thể có xu hướng thích loại phí linh động hơn.

– Phí đòn bẩy:

+ Đòn bẩy là một công cụ mà các trader thường sử dụng để gia tăng lợi nhuận cho khoản đầu tư ban đầu của mình. Một lý do giải thích vì sao thị trường Forex lại phổ biến với các nhà đầu tư như vậy là vì họ có thể dễ dàng tiếp cận với đòn bẩy. Tuy nhiên, khi tính spread và phí commission, các trader phải cẩn thận trong việc sử dụng đòn bẩy vì điều này có thể làm tăng chi phí giao dịch đến mức không thể quản lý được.

– Phí qua đêm (swap):

+ Khi giao dịch được giữ qua đêm, trader sẽ phải trả một chi phí khác cho vị thế đó. Chi phí này được gọi là “phí qua đêm”.

Mỗi đồng tiền trader mua hoặc bán đều đi kèm với một lãi suất qua đêm riêng. Sự chênh lệch giữa lãi suất của 2 đồng tiền trader đang giao dịch sẽ là chi phí cho việc nắm giữ vị thế qua đêm. Những lãi suất này không phải do broker xác định mà là do hệ thống liên ngân hàng xác định.

Những chi phí giao dịch này sẽ tăng lên cùng đòn bẩy, tức là trader giao dịch với đòn bẩy càng cao thì chi phí càng nhiều.

Ví dụ: nếu bạn mua cặp GBP/USD qua đêm thì phí qua đêm sẽ phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất ở Anh và Mỹ.

Nếu Anh có lãi suất 5% và Mỹ có lãi suất 4% thì trader sẽ phải trả phí qua đêm là 1% cho vị thế của họ vì đã mua tiền tệ từ quốc gia có lãi suất cao hơn – ngược lại nếu họ bán đồng tiền này, sau đó họ sẽ được cộng phí 1% thay thế (phí swap dương).

+ Chú ý: bất kỳ sàn giao dịch nào cũng tính phí qua đêm x3 mỗi thứ 4 hàng tuần. (Để bù cho 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thị trường đóng cửa không hoạt động).

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :