Airdrop - VIA - giá $0.35 đủ 3VIA rút ngay lập tức đã có rút thành công. Chiến kèo nhanh anh em ơi | Kiếm Tiền Online

Airdrop nhận 1 VIA ~ 0.35$ (đủ 3 VIA rút tiền ngay lập tức)

VIA đã list sàn Binance giá hiện tại 0.35$

Link bot:https://t.me/VET_AirdropBot?start=r06342186430

Cách lấy địa chỉ VIA:
Vào ví TrustWallet vào tìm kiếm gõ chữ VIA rồi áp VIA vào ví Trust (khi rút tiền lấy địa chỉ VIA để gửi cho Bot)

Số dư có 3 VIA thanh toán ngay lập tức

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Airdrop each ref receives 1 VIA ~ $ 0.35 (enough 3 VIA withdraw money immediately)

VIA has listed the Binance exchange at the current price of $ 0.35

Link bot: https://t.me/VET_AirdropBot?start=r06342186430

How to get a VIA address:
Go to TrustWallet to search and type VIA and apply VIA to Trust wallet (when withdrawing money, get VIA address to send to Bot)

The balance has 3 VIA instant payments

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :