Airdrop - Airdrop BABIE chạy trên mạng KLEVER đừng bỏ lỡ | Kiếm Tiền Online

Airdrop token Barbie trên blockchain Klever.
Nhận ngay 20 BARB khi hoàn thành nhiệm vụ. 1 BARB mỗi REF
Klever vừa rồi tăng giá thế nào chắc ae biết cả rồi. Kèo mới tinh cho tương lai, nếu bạn đã bỏ lỡ Klever, hãy là những người đầu tiên tham gia để được nhận airdrop.
Dự án sẽ ra mắt vào Q4 – 2020

Nhiệm vụ đơn giản:

1️⃣ invite at least 5 friends.

2️⃣ Join our Telegram channel.

(https://t.me/Barbietoken)3️⃣ Follow us on Twitter (https://twitter.com/Kleverbarbie?s=09).

4️⃣ Retweet 🔂 and like ♥️ this post on Twitter (