Airdrop - BA token - Round 2, đã có mặt trên Latoken | Kiếm Tiền Online

Tham gia nhóm Airdrop để nhận thông tin sớm nhất :
https://t.me/joinchat/cw0YNc_smaI5MjVl

⚡️Dự Án BA round 2 , Vừa List Latoken⚡️
👉 Kèo Bot yêu cầu phải ref mới có token nhé ae
💎Join Telegram >> Done
💎Follow Twitter & Like RT
💰Nhận + 35 BA/ref ( 1$ )💰
✨Link bot:

👉 Giveaway twitter 10k người chia 70k BA