Airdrop - NFT Egg Pokemon - Bắt trend NTFs với dự án của NFT CryptoPokemon | Kiếm Tiền Online

Task 1:

vào đây, ấn active để kết nối ví BSC vào web, mất 1 chút phí nho nhỏ.

Sau khi đã Active ví thành công, các bạn làm tiếp task 2 dưới đây:

👾 Follow the CryptoPokemon Twitter https://twitter.com/cryptopokemongo
👾 Retweet the pinned tweets and tag two friends