Bounty - KÈO AIRDROP NHẬN 36$ TIỀN NGAY THÓC THẬT 13/4/2021 LIST SÀN PANCAKESWAP | Kiếm Tiền Online

🔥 PhoenixDefiX Airdrop 💰 $ 8
⭐️⭐️⭐️ 3/3 sao

💸 Nhận $ 8 PNIXS + $ 3 PNIXS cho mỗi lượt giới thiệu

🚀 Liên kết Airdrop: https://t.me/PhoenixDefiXAirdropbot?start=r01158151580

⚙️ Làm thế nào để tham gia?
✅ Khởi động Telegram Bot
✅ Tham gia Nhóm Telegram (https://t.me/PhoenixDefiFinanceCommunity) và Kênh (https://t.me/PhoenixDefiAnnouncement).
✅ Theo dõi chúng tôi trên Twitter (https://twitter.com/phoenixdefi), Tweet được ghim lại.
✅ Đăng lại Tweet này (